Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Spotkanie dotyczące Konstytucji

        W poniedziałek 6 listopada 2017 roku odbyło się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we  Wschowie spotkanie z sędzią Januszem Chruszczewskim w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach: uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły  Branżowej I stopnia i szkoły zawodowej. Spotkania prowadzone były metodą warsztatową angażującą uczniów w dyskusję oraz  zachęcające do wspólnego poszukiwania argumentów. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy  na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego sędziowie promują świadome obywatelstwo i zachęcają młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.  Młodzież chętnie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach.

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+