Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

„Modernizacja kształcenia zawodowego

w Powiecie Wschowskim”

 

Projekt realizowany jest w ramach:

„Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuski 2020,
Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 do 30.06.2022.

Liderem projektu jest Powiat Wschowski.

Partnerami projektu są:

- firma Profi Biznes Group ze Szczecina,

- Uniwersytet Zielonogórski,

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie,

- Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

 

W projekcie udział wezmą uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW we Wschowie.


W ramach projektu dla młodzieży realizowane będą następujące zadania:
a)  doradztwo zawodowe

b)  kursy zawodowe:
- kurs prawo jazdy kat. B
- obsługa kasy fiskalnej
- wizażu
- kelner-barman
- kierowca wózków widłowych

Ze środków pozyskanych w ramach projektu powstanie Szkolny Punkt Doradztwa Zawodowego wraz z jego wyposażeniem w meble i sprzęt multimedialny.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

KURS

"KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH"

 

 

W dniach od 22.05.2017 do 06.06.2017 dwaj uczniowie naszej szkoły w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” brało udział w kursie „Kierowca wózków widłowych. Zajęcia teoretyczne odbywały się w I Zespole Szkół we Wschowie a zajęcia praktyczne w firmie PEAMCO Materiały Budowlane Tomczak Sp. Jawna Oddział we Wschowie.

 

Celem szkolenia było uzyskanie przez uczniów kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG  w wózkach zasilanych gazem. W dniu 06.06.2017 roku obaj uczniowie zdali egzamin i otrzymali stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

 

Kurs realizowany był przez Powiat Wschowski we współpracy z partnerem – firmą Profi Biznes Group ze Szczecina.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Kurs prawa jazdy kategorii B

W ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”  uczennica naszej szkoły rozpoczęła kurs prawa jazdy kategorii B.  W dniach  od 03.07.2017 do 07.07.2017 roku odbyła zajęcia przygotowujące do egzaminu teoretycznego. Natomiast od dnia 18.07.2017 roku  rozpoczęła  naukę praktyczną. Kurs prowadzi  Ośrodek Szkolenia Kierowców w  Buczu. Po odbytym kursie uczennica otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+