Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 

KADRA PEDAGOGICZNA
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

 

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Chodorowski

 

 

 

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

mgr Anna Zawadzka
mgr Bożena Jung
mgr Sylwia Morawska
mgr Małgorzata Jaworowska

Dariusz Romanowicz

 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

mgr Hanna Romanowicz

mgr inż. Joanna Chodorowska

mgr Marzena Jaworska

mgr Justyna Górczak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE/ZAJĘCIA SPORTOWE
mgr Karolina Milkowska
mgr Krzysztof Tomczyk

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ

mgr Hanna Romanowicz

mgr Bożena Jung

Dariusz Romanowicz

mgr Justyna Górczak

mgr Agnieszka Bobrownicka - Kurkowiak

RELIGIA
mgr Jolanta Pawłowska

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Wioleta Szyguła

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Dorota Lewińska – Groszewska

LOGOPEDA
mgr Izabela Urbańska

DORADCA ZAWODOWY
mgr Dariusz Zawadzki

ŚWIETLICA
mgr Dorota Rygusik - Matelska

 

 

WYCHOWAWCY KLAS


1-3SPdP - mgr Anna Zawadzka

2 SPdP - mgr Bożena Jung

1 SPdP z autyzmem - mgr Małgorzata Jaworowska

2 SPdP z autyzmem - mgr Sylwia Morawska

 

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+