Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Zajęcia terapeutyczne oferowane w naszej szkole

 (wg alfabetu)

 1. Alternatywne metody komunikacji
 2. Biblioterapia
 3. Biofeedback
 4. Dogoterapia
 5. Gimnastyka korekcyjna
 6. Integracja sensoryczna
 7. Kompensacyjno-korekcyjne
 8. Komputerowe wspomaganie edukacji
 9. Logopedia
 10. Muzykoterapia
 11. Psychoterapia
 12. Rehabilitacja
 13. Socjoterapia
 14. Tomatis
 15. Trening umiejętności społecznych
 16. Tyflopedagogika
 17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównwcze z języka polskiego
 18. Zajęcia dydaktyczno-wyrównwcze z matematyki
 19. Zajęcia dydaktyczno-wyrównwcze z języka niemieckiego

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+