Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 

Przedszkole Specjalne nr 6

„Kraina czy we Wschowie

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

oraz autyzmem

 

NASZE PRZEDSZKOLE

OFERUJE:

 1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 2. Indywidualne podejście do każdego dziecka – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
 3. Małe grupy przedszkolne
 4. Wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 5. Bezpłatne zajęcia specjalistyczne
 6. Bezpłatny dowóz dzieci

 

 

W grupie przedszkolnej przebywa maksymalnie 10 dzieci, z którymi współpracuje nauczyciel-pedagog specjalny oraz pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści:

    1. Logopeda
    2. Neurologopeda
    3. Psycholog
    4. Pedagog
    5. Rehabilitant
    6. Terapeuta integracji sensorycznej
    7. Surdopedagog
    8. Tyflopedagog
    9. Terapeuta EEG Biofeedback
    10. Terapeuta uwagi słuchowej-Tomatis

 

Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod:

 1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 2. Programy Aktywności i Komunikacji Knillów
 3. Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata
 4. Stymulacja polisensoryczna
 5. Integracja Sensoryczna
 6. Pedagogika zabawy
 7. Dogoterapia
 8. Muzykoterapia
 9. Arteterapia
 10. Alternatywne Metody komunikacji

   

Obecnie w przedszkolu funkcjonują cztery grupy. „Skowronki”, „Kotki” i „Skrzaty” są  dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki połączeniu w jednej grupie dzieci z różnymi niepełnosprawnościami mają one codzienną możliwość wspierania się nawzajem, inspirowania, dzielenia swoimi umiejętnościami. Uczą się odpowiedzialności, akceptacji, systematyczności, pomocy innym i samodzielności. Czwarta grupa to „Jeżyki” dla dzieci z autyzmem. Dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są też wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+