Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

KADRA PEDAGOGICZNA ZSZ nr 1

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Chodorowski

 

JĘZYK  POLSKI
mgr  Katarzyna Gertych

MATEMATYKA

mgr Magdalena Karwacka

INFORMATYKA

mgr Andrzej Herder 

JĘZYK  NIEMIECKI

mgr Ewelina Łepkowska

HISTORIA

mgr Jacek Szaferski

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Jacek Szaferski

GEOGRAFIA

mgr inż. Joanna Chodorowska

BIOLOGIA

mgr inż. Joanna Chodorowska

CHEMIA

mgr Marzena Jaworska

FIZYKA

mgr Marzena Jaworska

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr inż. Piotr Chodorowski

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Dariusz Romanowicz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Jacek Szaferski

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Grażyna Grys
mgr Krzysztof Tomczyk

RELIGIA

mgr Jolanta Pawłowska

 

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Wioleta Szyguła

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Dorota Lewińska – Groszewska

LOGOPEDA

mgr Izabela Urbańska

DORADCA ZAWODOWY

mgr Dariusz Zawadzki

ŚWIETLICA

mgr Dorota Rygusik - Matelska

 

WYCHOWAWCY KLAS

1 ZSZ- mgr Jacek Szaferski

2-3 ZSZ - mgr Grażyna Grys

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+