Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

KADRA PEDAGOGICZNA

 

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Chodorowski

 

JĘZYK  POLSKI
mgr  Katarzyna Gertych

MATEMATYKA

mgr Magdalena Karwacka

INFORMATYKA

mgr Andrzej Herder

JĘZYK  NIEMIECKI

mgr Ewelina Łepkowska

HISTORIA

mgr Jacek Szaferski

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Jacek Szaferski

GEOGRAFIA

mgr inż. Joanna Chodorowska

BIOLOGIA

mgr inż. Joanna Chodorowska

CHEMIA

mgr Marzena Jaworska

FIZYKA

mgr Marzena Jaworska

TECHNIKA

Dariusz Romanowicz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Jacek Szaferski

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Grażyna Grys
mgr Karolina Milkowska
mgr Krzysztof Tomczyk

MUZYKA

mgr Joanna Pawłowska

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

mgr Joanna Lewandowska

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Joanna Lewandowska

mgr Joanna Pawłowska

EDUKACJA  DLA  BEZPIECZEŃSTWA

Dariusz Romanowicz

RELIGIA

mgr Joanna Pawłowska

 

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Wioleta Szyguła

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Dorota Lewińska – Groszewska

LOGOPEDA

mgr Izabela Urbańska

DORADCA ZAWODOWY

mgr Dariusz Zawadzki

ŚWIETLICA

mgr Dorota Rygusik - Matelska

 

ZESPOŁY

EDUKACYJNO -TERAPEUTYCZNE

 

mgr Agnieszka Bobrownicka – Kurkowiak

mgr Magdalena Sobczak

mgr Marzena Nowak

mgr Justyna Górczak

mgr inż. Joanna Chodorowska

mgr Joanna Pawłowska

mgr Grażyna Grys

mgr Marzena Jaworska

mgr Magdalena Karwacka

mgr Joanna Pawłowska

mgr Dariusz Zawadzki

mgr Piotr Chodorowski

Dariusz Romanowicz

 

WYCHOWAWCY KLAS

 

1G - mgr  Katarzyna Gertych

2-3G - mgr inż. Joanna Chodorowska

1-2 ZETG - mgr Agnieszka Bobrownicka – Kurkowiak

2-3a ZETG - mgr Marzena Nowak

2-3b ZETG - mgr Justyna Górczak

1-3 ZETG aut - mgr Magdalena Sobczak

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+