Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 

Plan konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych 

 

 

 

Plan zajęć klasy I-III

 

 

 

W związku z otwarciem przedszkola od 6 maja

ważna informacja dla rodziców 

 

 

 

 

Informacja o pracy logopedów

 

 

 

 

PILNE!

W związku z ogłoszoną decyzją Rządu o zamknięciu

wszystkich placówek oświatowych w Polsce informujemy, 

że Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy we Wschowie będzie zamknięty.

  

Prosimy śledzić informacje na bieżąco.

 

 

 

 


naglowek

W SOSW jeszcze będzie piękniej…

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 powstał nasz pomysł o tytule: „Zamieniam zajęcia świetlicowe na zajęcia terapeutyczne, bo dobry wybór to piękne życie". Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt napisały dyrektor Ośrodka Lucyna Kowalczykowska i nauczycielka przedszkola, arteterapeuta Adrianna Łeszyk. Chcemy jednak dodać, że praca nad nim jest wynikiem zaangażowania wielu osób- nauczycieli, terapeutów i wicestarosty Powiatu Wschowskiego Waldemara Starosty, który otworzył nam „wiele drzwi”.

Wszystko wskazuje na to, że z końcem sierpnia rozpoczniemy realizację projektu. Czekamy na tę chwilę od stycznia. Wtedy właśnie otrzymaliśmy ważną i długo wyczekiwaną wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Zaprojektowanie tak dużego przedsięwzięcia wymagało wielu dni skupionej pracy, tym bardziej cieszy nas decyzja o pozytywnym przejściu kolejnych, wymagających etapów rekrutacji.

Ponad milion zł (dokładnie 1 000 371,46 zł) mocno wpłynie na codzienność przedszkolaków z „Krainy Tęczy”, ponieważ to im właśnie dedykowany jest program.

Zgodnie z opracowanym przez nas harmonogramem przeprowadzimy gruntowny remont trzech pomieszczeń, które obecnie, ze względu na zniszczenia oraz brak odpowiednich rozwiązań technicznych, nie są dostosowane do potrzeb dzieci. Dzieci w wieku przedszkolnym najlepiej             i najszybciej rozwijają się poprzez zabawę, dlatego zadbamy również o odpowiednią i wyzwalającą aktywność formę doposażenia tych sal. Poszerzymy ofertę zajęć specjalistycznych dla wszystkich przedszkolaków, a także dzieci, które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Regularnie, z dużą częstotliwością, przez okres 10 miesięcy odbywać się będą zajęcia ceramiczne, taniec terapeutyczny, gimnastyka korekcyjna, trening umiejętności społecznych, zajęcia rozwijające alternatywne metody komunikacji (AAC), alpakoterapia oraz hydroterapia połączona z wyjazdami na basen. Są to sprawdzone, skuteczne i atrakcyjne formy, które otwierają dzieci na szeroko rozumiany kontakt z samym sobą, innymi ludźmi i światem. Weźmiemy również udział w bardzo ważnym dla nas cyklu szkoleń, które zwiększą nasze kompetencje zawodowe oraz będą wsparciem w rozwoju osobistym. Chcemy być dobrymi nauczycielami, terapeutami i ludźmi, takimi, przy których dzieci chcą i mogą „stawiać koleje kroki”.

Realizacja projektu będzie trwać 12 miesięcy. Z powodu sytuacji związanej z pandemią otrzymaliśmy zgodę na jego rozpoczęcie w późniejszym terminie. Pozostaje nam cierpliwie czekać.

                                                                                                                                          

Z „Krainą Tęczy” SOSW

Adrianna Łeszyk i Lucyna Kowalczykowska

 

 

 

 


 

ERASMUS +

WTZ WSCHOWA - PORTUGALIA

   Uczestnicy oraz kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie w ramach Programu Erasmus+, Edukacja dorosłych, Akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych rozpoczęli przygotowania do wyjazdu do partnerskiej placówki w Portugalii.

   Dnia 24 lutego 2020 r. przeprowadzone zostały pierwsze wstępne zajęcia na temat Portugalii. Podczas zajęć przedstawiono podstawowe informacje na temat położenia geograficznego, historii, ludności, gospodarki, języka oraz religii w Portugalii. Zaplanowanych jest jeszcze pięć spotkań, które przybliżą nam kulturę i zwyczaje panujące w Portugalii.

   WTZ od zeszłego roku realizuje projekt „Rozwój kompetencji kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie”. Jest to dwuletni projekt, który ma na celu m.in. poprawę jakości pracy i działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. W zeszłym roku w sierpniu kadra WTZ odbyła szkolenie językowe w Wielkiej Brytanii. W tym roku w lipcu zaplanowany jest wyjazd do placówki w Portugalii. Podczas wizyty w partnerskiej placówce, która realizuje podobne zadania co WTZ, chcemy skupić się na podniesieniu kompetencji specjalistycznych instruktorów terapii zajęciowej, poznać nowe formy, metody, techniki, narzędzia pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (rehabilitacja społeczna, aktywizacja), poznać innowacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne wspierające działalność terapeuty. Podczas wyjazdu przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne, które pomogą w osiągnięciu ww. celów, a także działania job shadowing i teaching assignment.

   Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisjii Europejskiej. Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w materiałach (m.in. publikacjach, broszurach, komunikatach, ulotkach) zawartość merytoryczną.

  Materiały (m.in. publikacje, broszury, komunikaty, ulotki) rozpowszechniane są bezpłatnie.

 

 


 

 

 

   Dzień Bezpiecznego Internetu

dbi1
dbi2
dbi3
dbi4
dbi5
DBI6
1/6 
start stop bwd fwd

   W lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Jak co roku nasza szkoła bierze udział w tej Akcji. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
   W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). Korzystają z niego niemal wszyscy – młodzież i dorośli. Jednak Internet wykorzystywany nieostrożnie, może wyrządzić znaczne krzywdy.
   Podczas tegorocznych obchodów DBI zwróciliśmy też uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Działania w naszej szkole obejmowały edukację w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie, oraz sposobów przeciwdziałania jego negatywnym skutkom.

   Każdy podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw.    

   Podczas tygodnia DBI przeprowadzony został happening w formie quizu dla uczniów klas IV-VIII S.P., wychowanków grup wychowawczych dotyczący bezpiecznego korzystania z sieci. Podczas zajęć uczniowie aktywnie włączyli się do akcji przygotowując plakaty przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z sieci komputerowej oraz wykonali prace plastyczne związane z tematyką Internetu.

   Na przełomie lutego i marca zorganizowane zostanie również spotkanie z przedstawicielami Policji związane tematyką bezpieczeństwa w wirtualnym świecie dla uczniów Szkoły Branżowej oraz Przysposabiającej do Pracy w ramach realizacji programu "Bezpieczna młodość’’.

Wioleta Szyguła

Lucyna Zielnica

  

 

Pies – przyjaciel czy zabawka? 

pies1
pies2
pies3
pies4
pies5
1/5 
start stop bwd fwd

 

   Bezdomne psy to niestety nadal bardzo aktualny temat. Porzucanie zwierząt, zwłaszcza psów, spowodowane jest często niedostatkiem wiedzy oraz brakiem świadomości właścicieli tego, jakie są konsekwencje zakupu lub przygarnięcia psa. Czy decyzja o posiadaniu psa musi być przemyślana, czy może to być przypadkowy zakup lub prezent? Na to pytanie oraz na pytania związane z opieką nad psem odpowiadał na spotkaniu z uczniami pan Piotr Dziełakowski - pracownik Spółki Komunalnej, opiekujący się przytuliskiem zwierząt we Wschowie.

   Spotkanie miało na celu uświadomić młodzieży, że pies to nie zabawka i nie maskotka. A każdy właściciel powinien znać podstawowe potrzeby swojego pupila oraz obowiązki wynikające z bycia odpowiedzialnym opiekunem. Dlatego decyzja o nabyciu psa musi być świadoma i przemyślana.

   Podczas spotkania dzieci dzieliły się również swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z ich czworonożnymi przyjaciółmi.

   Kontynuacją spotkania będzie wizyta w przytulisku. Realizowana jest już wśród uczniów zbiórka pokarmu dla psów i kotów.

Joanna Chodorowska

 

Przedszkole Specjalne nr 6 „Kraina Tęczy” we Wschowie dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem

   

            Nasze przedszkole jest przedszkolem wspomagającym rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniejszej liczebnie (do 10 dzieci) grupie niż w zwykłych placówkach. Działamy od 1 września 2010 roku bezpłatnie w godzinach od 7.30 do 15.00. Wprowadzamy dzieci w otaczający, różnorodny świat czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości. Przedszkole nie tylko zapewnia opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka. Terapią indywidualną i grupową objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju. W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści: nauczyciele- oligofrenopedagodzy, psycholog, logopedzi, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapeuta, terapeuci integracji sensorycznej, dogoterapeuta.

Obecnie w przedszkolu funkcjonują cztery grupy: „Skowronki”, „Kotki”, „Skrzaty” dla  dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i  znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (dzieci niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo) oraz „Jeżyki” dla dzieci z autyzmem. Dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są też wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zajęciami z rehabilitacji, logopedii, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej.

                                      

             Aby w pełni oddziaływać na dzieci zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju korzystamy w naszej pracy z elementów różnych metod: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Programy Aktywności i Komunikacji Knillów, Metoda Snoezelen -Sala Doświadczania Świata, Stymulacja polisensoryczna, Integracja Sensoryczna, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika zabawy, Metoda F. Affolter,  zabawy paluszkowe, masaże, itp. Naszym głównym celem jest dbałość o rozwój emocjonalny poprzez zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka: bezpieczeństwa, kontaktu z ludźmi, potrzebę zabawy. Rok szkolny 2013/14 nazwaliśmy rokiem komunikacji w naszym przedszkolu, ze względu na rosnącą liczbę dzieci słabo mówiących i niemówiących, co nie oznacza, że nie mają one nic do powiedzenia. Wprowadzamy w życie dzieci  komunikację alternatywną, a obecnie kolejne  narzędzia komunikacji (komunikatory), które pozwolą w prosty i zrozumiały sposób dzieciom mówić o swoich potrzebach, inicjować zabawy i otwierać się na świat. Są to już znaczące osiągnięcia w pracy z dziećmi z trudnościami w komunikowaniu się, gdyż poprawa komunikacji wpłynęła na pracę edukacyjną dzieci.

 

 

 


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

tel. 65 547 69 22

mail: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl

Sekretariat czynny:

pon-pt w godz. 7:00 - 15:00 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka: mgr Lucyna Kowalczykowska - tel. 

Wicedyrektor Ośrodka: mgr Karolina Jędrzychowska - tel.

 

 
Partnerzy:
Macius Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol