Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Szkoła Podstawowa

 

  Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej  wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie odbywa się przez cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Edukacja w Szkole Podstawowej kończy się Sprawdzianem organizowanym przez OKE.

Obraz7a Obraz8a

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym kontynuują naukę w Zespołach Edukacyjno - Terapeutycznych.

 

Obraz1a      Obraz2a

 

Oddział dla dzieci z autyzmem

Obra3a     Obraz4a

Zajęcia praktyczne

Obraz5a                  Obraz6a

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+