Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

„Na folkowo – twórczo, smacznie, kolorowo”

 

„Ruszył” nowy projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”, skierowany do podopiecznych - dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie. Beneficjentami  są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, ciekawe świata i chętne do działania.

Projekt umożliwi uczestnikom poznawanie swojej Ojczyzny, nie współczesnej, ale Polski naszych dziadków i pradziadków. Folklor, który jest źródłem naszej historii, jest obecnie przez młodzież nieznany, a przez dorosłych zapomniany. Działania projektu, które łączą wiedzę z różnych dziedzin, mają za zadanie zapoznanie ze światem dawnej kultury ludowej, poprzez przybliżenie najważniejszych atrybutów folkloru wybranych regionów etnograficznych Polski, ich bogactwa tkwiącego w kulturze, zwyczajach, pieśniach ludowych.

Projekt obejmuje zajęcia, odbywające się cyklicznie od stycznia do czerwca 2015r. Każdy miesiąc poświęcony jest wybranemu regionowi etnograficznemu Polski, w ramach którego odbywać się będę zajęcia: Polska na ludowo, Folklor zaklęty w glinie, Na ludową nutę, Przy polskim stole. Spotkania prowadzone są przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie. Planowane są min. spotkania z przedstawicielami zanikających już zawodów, takich jak: pszczelarz, wikliniarz, kowal, dudziarz oraz „Warzenie z Marcinem” – gotowanie z zawodowym kucharzem ze Śląska, który przybliży szerszemu gronu odbiorców tamtejszą kuchnię oraz wycieczki do: Zielonogórskiego Muzeum Etnograficznego w Ochli, Bukówca Górnego - spotkania z zespołem ludowym,  Centrum Edukacji i Promocji Regionu Kaszub w Szymbarku, Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich oraz Gdańska. Podsumowaniem projektubędzie konkurs krajoznawczy „Wędrując po Polsce”.

Projekt w większości finansowany jest ze środków

Fundacji POLSKA MIEDŹ

 

 

 

 

NASZE ZAJĘCIA :)

 

POLSKA NA LUDOWO:

Joanna Chodorowska

Sylwia Morawska

 

FOLKLOR ZAKLĘTY W GLINIE:

Joanna Lewandowska

Dorota Rygusik- Matelska

 

NA LUDOWĄ NUTĘ:

Joanna Pawłowska

  Katarzyna Gertych 

 

PRZY POLSKIM STOLE:

Agnieszka Bobrownicka- Kurkowiak

Bożena Jung

 

 

 

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+