Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 „Wędrując po Polsce”

Międzyszkolny Konkurs Krajoznawczy w SOSW we Wschowie 

 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie.”

                                                          Stanisław Jachowicz  

 

 

17 kwietnia br. w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  we Wschowie odbył się Konkurs Krajoznawczy dla uczniów placówek kształcenia specjalnego. Konkurs „Wędrując po Polsce” poprzedzony był  działaniami edukacyjnymi na zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Na folkowo – twórczo, smacznie, kolorowo”, finansowanych przez Fundację Polska Miedź w Lubinie.

Do udziału w Konkursie zaprosiliśmy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie i w Nowej Soli oraz  Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie.

 

Celem zmagań konkursowych było m.in.: 

- inspirowanie młodych ludzi do odkrywania piękna naszego kraju i jego ciekawych miejsc, dostrzegania jego walorów przyrodniczych i kulturowych,

- popularyzacja wśród młodzieży wiadomości o Ziemi Ojczystej, jej przeszłości

i dniu dzisiejszym,

- propagowanie turystyki krajowej,  

- integracja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z różnych środowisk.

Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach:

Kategoria pierwsza obejmowała uczniów Szkoły Podstawowej, uczniów Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Uczestnicy wykonywali plakat związany z hasłem konkursu. Konkurs na plakat organizowany był w każdej z zaproszonych placówek. We Wschowie szkoły  zaprezentowały najlepsze prace, spośród których komisja nagrodziła trzy. Miejsce I zdobyła praca z SOSW w Świebodzinie, miejsce II- praca z Naszego Ośrodka – Krzysztofa Turowskiego, miejsce III- plakat z SOSW  w Nowej Soli.

W kategorii drugiej rywalizowali uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wykonując zadania praktyczne i odpowiadając na pytania teoretyczne, reprezentanci szkół wykazali się wysoką wiedzą z zakresu geografii Polski, jej ciekawych miejsc oraz zabytków.

Najlepiej zadaniom sprostali uczniowie ze SOSW we Wschowie: Sylwester  Rohatyński, Alan Raczyński i Mateusz Szydlewski. Miejsce II przypadło uczniom ze SOSW w Świebodzinie, III – uczniom ze SOSW w Nowej Soli.

Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ze środków na dofinansowanie zadań wramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Profilaktyka i Młodzież) oraz Bank Spółdzielczy we Wschowie.

 

Konkurs został przygotowany przez panie: Joannę Chodorowską, Sylwię Morawską, Dorotę Rygusik - Matelską i Bożenę Jung.

Joanna Chodorowska

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+