Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Zasady rekrutacji do SPdP

 

 

Rekrutacja kandydatów

do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW

 

 

 

1) składanie podań w sekretariacie szkoły (nabór trwa przez cały rok szkolny)

2) składanie świadectw ukończenia gimnazjum do 01 lipca 2016 roku

3) wymagane przez szkołę dokumenty:

        -  podanie o przyjęcie do szkoły

  •         -  aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  •         -  świadectwo ukończenia gimnazjum specjalnego
  •         - 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
  •         - odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem na odwrocie stałego miejsca zamieszkania

       - karta zdrowia ucznia

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+