Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Biblioteka

Biblioteka szkolna

w SOSW we Wschowie

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała."

Zapraszamy wszystkich  uczni ów, nauczycieli  i rodziców do korzystania z biblioteki szkolnej. W naszej bibliotece oferujemy książki dla młodszych i starszych czytelników: lektury szkolne, książki przygodowe, popularnonaukowe, historyczne, itp. Uczniowie mogą również skorzystać ze słowników i encyklopedii.

Głównym celem pracy biblioteki szkolnej jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wskazanie im różnych źródeł informacji.

Nasza oferta to także:

- Organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych,

- Organizowanie konkursów czytelniczych,

- Organizowanie i współorganizowanie imprez okolicznościowych   związanych z życiem biblioteki i szkoły,

- Współpraca z rodzicami.

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+