Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

Dla Rodzica / Dla Ucznia

 

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

16.09.2015r. środa - przedszkole – godz. 16.00

  

24.09.2015r.  czwartek godz.14.30 –

zebranie  z rodzicami ogólne w auli szkolnej i klasowe  

 

05.11.2015r. czwartek godz.14.30 –

konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

 

03.12.2015r. czwartek godz. 14.30 –

zebranie z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

 

14.01.2016r. czwartek godz.14.30 –

zebranie semestralne (wywiadówka)

 

07.04.2016r.  czwartek godz. 14.30  –

konsultacje z wychowawcami  i nauczycielami przedmiotów

 

12.05.2016r. czwartek godz.14.30 –

zebranie z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

 

02.06.2016r. –

zebranie z rodzicami wg potrzeb

 

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+