Godło

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Janusza Korczaka we Wschowie

 

Zawiadomienie

   Lubuski Kurator Oświaty, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017r. poz. 1658) oraz załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 1611) informuje o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym we Wschowie w zakresie wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

-Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności  określone w podstawie programowej;

-Wychowankowie są aktywni;

-Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju;

   Ewaluację przeprowadzą dwa zespoły wizytatorów, wyznaczone przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Termin rozpoczęcia ewaluacji: 17 października 2018r.

Termin zakończenia ewaluacji: 16 listopada 2018r.

 

 

 

----------------------- 

  

 

certyfikat

 

 

   

mod2
mod33
plakat momodernizacja2
1/3 
start stop bwd fwd

   

Partnerzy:
Macius Fundacja PZU Piekarnia Cukiernia Gierczak Kronopol PNWM Erasmus+