Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

,, Nasz Ośrodek”