Stowarzyszenie ,,Nasz Ośrodek”

          Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  ,, Nasz Ośrodek”  powstało z inicjatywy obecnych i byłych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie. Prezesem Stowarzyszenia jest Mirosława Budzińska, pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia był dyrektor SOSW Andrzej Waldman. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Jan Kiciński, który obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu. Jan Kiciński jest autorem Statutu Stowarzyszenia  oraz wykonawcą większości prac niezbędnych do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

              28 lipca 2006 roku Stowarzyszenie ,, Nasz Ośrodek” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń.

Celem działania Stowarzyszenia jest :

1.                          Wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz bazy Ośrodka.

2.                          Promocja Ośrodka w powiecie wschowskim i poza nim.

3.                          Gromadzenie środków materialnych ze składek członkowskich, dotacji i darowizn i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia.

4.                          Opracowywanie programów edukacyjnych adresowanych do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej,  z wykorzystaniem dotacji na projekty rozwojowe.

5.                          Opracowywanie ofert na realizację imprez i szkoleń oraz wsparcie młodzieży i promowanie aktywności uczniów w różnych dziedzinach.

       

           Przeprowadzane są szkolenia, imprezy, obozy, kursy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stowarzyszenie pomaga również w organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jego działalność opiera się także na upowszechnianiu ekoturystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku. ,, Nasz Ośrodek” to też promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. Współpracuje z UKS ,, Olimp” i UKS ,, Błyskawica” oraz Sekcją Olimpiad Specjalnych ,, Zdobywcy”.

            Współdziała też z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną, a także z organizacjami państwowymi, zakładami pracy, samorządem lokalnym i innymi organizacjami społecznymi. 

 

Najważniejsze aktualnie prowadzone działania i programy Stowarzyszenia to:

1.     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 2 oferty do UMiG oraz do Starostwa Powiatowego we Wschowie.

2.     Ochrona i promocja zdrowia – 1 oferta do Starostwa Powiatowego we Wschowie.

3.     Organizacja festynów i zabaw.

4.     Działalność na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych – 2 oferty do GKRPA we Wschowie.

5.     Pozyskiwanie nowych członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy.

    Osiągnięcia Stowarzyszenia to opracowane programy adresowane do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie , zdobywanie funduszy z organizowanych festynów i zabaw oraz z 1% odpisu z podatku z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia i składanie ofert na wykonanie zadań ogłaszanych przez Miasto i Gminę Wschowa oraz Starostwo Powiatowe.

 

STATUT STOWARZYSZENIA (PDF)

ZMIANY W STATUCIE

 

      Zachęcamy do wspierania Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Nasz Ośrodek”. Jak widać, zakres  jego  działalności jest niezwykle szeroki, a każdy nowy członek i pomoc finansowa pomoże Stowarzyszeniu spełniać swoją niezwykle ważną misję.

     Udzielaniem informacji dotyczących Stowarzyszenia oraz naborem nowych członków zajmuje się sekretarz Stowarzyszenia – Sylwia Morawska, z którą można kontaktować się pod numerem telefonu :

( 065 ) 5401874 , ( 065 ) 5401876

 

DANE OGÓLNE:
KRS – 0000260966
REGON – 080129786
NIP – 49700451117
NUMER KONTA BANKOWEGO – 54866900010007716120000001
ADRES STOWARZYSZENIA – naszosrodek@wp.pl