ZAPAMIĘTAJ TEN EKO- DZIEŃ

Na przełomie września i października w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym we Wschowie realizowany był projekt ekologiczny: „Zapamiętaj ten EKO- dzień”. Miał on zachęcić dzieci i młodzież do działania na rzecz ekologii poprzez udział w konkursach a także zwrócić uwagę na ochronę środowiska naturalnego i ginących gatunków. Projekt obejmował trzy dni ekologiczne, w ramach których organizowano konkursy tematyczne, plastyczne oraz konkurs czytelniczy:

  • Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk;
  • Europejski Dzień Ptaków oraz
  • Światowy Dzień Zwierząt.

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” a upominki, materiały plastyczne oraz nagrody w postaci albumów przyrodniczych sfinansowało Starostwo Powiatu Wschowskiego.

Duże zainteresowanie projektem ze strony uczniów świadczy o potrzebie realizowania podobnych działań w przyszłości. W projekcie brali udział nauczyciele: Katarzyna Gertych, Małgorzata Wojnarowska, Joanna Lewandowska, Joanna Pawłowska a koordynatorem projektu była Dorota Rygusik- Matelska.

 

Dorota Rygusik- Matelska.