Uroczyście ślubuję…

       W czwartek , 18 października odbył się uroczysty apel z okazji pasowania na ucznia nowych uczniów: Natalii, Norberta, Mikołaja i Szymona. Symboliczne pasowanie uświadamia nowym uczniom, że stają się częścią szkolnej społeczności oraz że są przyjmowani i akceptowani przez kolegów i nauczycieli. Zaczynają w pełni korzystać z praw i obowiązków ucznia.

       Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem  pocztu sztandarowego i odśpiewaniem Hymnu Państwowego, po którym nastąpiło uroczyste ślubowanie. Następie każde dziecko tradycyjnie zostało pasowane ogromnym ołówkiem. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Dzięki  życzliwości rodziców i wychowawców miło spędziliśmy czas przy wyśmienitym cieście i herbacie.

      Gratulujemy naszym pierwszakom włączenia się w naszą społeczność szkolną oraz życzymy im by czas spędzony w szkole wypełniony był solidną nauką i wspaniałą zabawą.

Po części  pasowania zostały wręczone nagrody za uczestnictwo w II Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który odbył się w naszej szkole 28.09.2012. Konkurs związany z WMTday miał na celu uświadomienie wszystkim, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Pierwsze miejsce zdobył Sylwester Rohatyński, drugie Mateusz Jasiak, trzecie Mateusz Szydlewski. 

Karolina Jędrzychowska

Bartosz Jankowiak