Sprzątanie Świata 2012

„Sprzątanie świata”, to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w każdy trzeci weekend września. Głównym celem akcji, która w tym roku przeprowadzona była w dniach

14 - 16 września pod hasłem:

„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”,

jest uczenie postaw proekologicznych mieszkańców miast i wsi oraz uświadomienie  przy okazji sprzątania, że lepiej wyrzucać pojedyncze śmieci do kosza, niż później sprzątać ich całe mnóstwo. Sprzątanie świata, to nie tylko akcje likwidacji dzikich wysypisk śmieci, ale również  pielęgnacja i zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów.

Dlatego, wzorem lat ubiegłych uczniowie Gimnazjum włączając się do akcji, porządkowali teren zielony wokół szkoły.

Udział w akcji można potraktować, jako symboliczne  sprzątanie świata, które pomoże przyczynić się do poprawy stanu naszego najbliższego otoczenia.

 

  Joanna Chodorowska