PRZYGODA Z TEATREM

     Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy we Wschowie byli w roku szkolnym 2012/2013 realizatorami projektu terapeutyczno- teatralnego. Wychowankowie Ośrodka mieli możliwość tworzenia rekwizytów scenicznych, zapoznania z podstawowymi zagadnieniami teatralnymi ale przede wszystkim spróbowania swoich sił wystawiając Jasełka oraz tworząc spektakl teatralny „Ballada o Wiośnie”. Uczniowie brali udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Dużą frajdą była wycieczka do teatru Muzycznego w Poznaniu na przedstawienie pt.: „Królowa Śniegu”. Wraz z opiekunami wyjechali także do Ostrzeszowa na XI Wojewódzki Przegląd Młodych Talentów, gdzie jako jedyni otrzymali wyróżnienie w kategorii przedstawień teatralnych. W ramach projektu osoby prowadzące zajęcia: panie Dorota Rygusik- Matelska i Joanna Lewandowska uczestniczyły w szkoleniu „Terapia Teatrem” w Bielsku- Białej, prowadzonym przez aktorów –lalkarzy. Pozostałe osoby uczestniczące w projekcie: Joanna Pawłowska, Małgorzata Wojnarowska oraz Monika Luboińska- Romanowicz.
    Projekt realizowany był ze środków otrzymanych z Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse- Kolorowa Akademia, finansowanego ze środków Fundacji Agory i Fundacji im. Stefana Batorego.

Dorota Rygusik- Matelska