Realizacja projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”  z dotacji Fundacji PZU  w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

 we Wschowie

 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie rozpoczęła się realizacja projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”  „RYTMY, BARWY I SMAKI ŚWIATA”. Projekt  opracowany przez członków Stowarzyszenia - nauczycieli Ośrodka, był odpowiedzią na ogłoszony przez Fundację PZU konkurs dotacyjny  „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i małych miasteczek”. Na 123 złożone wnioski, tylko 19 uzyskało akceptację pod względem formalnym i merytorycznym, w tym wniosek Stowarzyszenia „Nasz Ośrodek”.  

Projekt „ Barwy, rytmy, smaki świata” pozyskał dotację Fundacji PZU w wysokości 48 408,00 zł,

z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych w Ośrodku w okresie od 1IX 2012r do 30 VI 2013r. Integracja i współpraca młodzieży z różnych placówek i środowisk to jedno z założeń projektu, którego beneficjentami są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie oraz podopieczni Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”, członkowie Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie, uczniowie kl. II multimedialno - dziennikarska I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie. Młodzież Liceum będzie prowadzić dokumentację z przebiegu realizacji Projektu oraz wspomagać prowadzących zajęcia w ramach wolontariatu.

Intencją autorów projektu było zorganizowanie wirtualnej podróży dookoła świata, która  będzie realizowana podczas zajęć w ramach kół zainteresowań: „Smaki świata”, „Rytmy świata”, „Barwy świata”, „Kształty świata”. Mają one na celu rozbudzić w uczestnikach aktywność twórczą oraz ciekawość świata - nie tylko najbliższej okolicy, ale i odległych zakątków świata. Umożliwią uczestnikom, w tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną rozwijać własne zainteresowania, aktywność i pasje w różnych dziedzinach tj. muzyka, taniec, kulinaria, plastyka, technika, geografia. Będzie to okazja do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności oraz poznania kultury, tradycji, sztuki oraz ciekawostek przyrodniczych kontynentów, aktywnego spędzania czasu wolnego.

„ Szukamy pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności” to myśl przewodnia konkursu Fundacji PZU, którą  pełni ten projekt będzie realizował.

Joanna Chodorowska