TYDZIEŃ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

    W październiku w Grupach Wychowawczych odbył się Tydzień Profilaktyki Uzależnień, obejmujący tematykę alkoholu, nikotynizmu oraz zagrożeń Internetu. Podczas spotkań odbyły się rozmowy, prezentacje multimedialne oraz konkursy dotyczące w/w zagadnień.

     Na zakończenie cyklu każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa w zajęciach.

Agnieszka Majkut
Monika Balińska