VII WOJEWÓDZKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA - LUBUSKIE

       Dnia 28 grudnia 2012r. w Świebodzinie na hali sportowej MOSiR-u rozegrano kolejny turniej koszykówki. Celem imprezy było: popularyzacja koszykówki jako gry zespołowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Olimpiadach Specjalnych, podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i zajęć, stworzenie możliwości gry i sprawdzenia możliwości zawodników z różnych placówek woj. lubuskiego, rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie i integracja ze środowiskiem.
W rozgrywkach brały udział drużyny męskie i mieszane: z Nowej Soli, Międzyrzecza, Krosna Odrz., Strzelec Krajeńskich, Lubska, Jastrowia, Świebodzina i Wschowy. Zespoły trzech pierwszych miejsc otrzymali medale, pozostali plakietki okolicznościowe. Reprezentacja szkoły otrzymała dyplom i drobne upominki.

Młodzi koszykarze po złożeniu ślubowania:
„Pragnę Zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku” rozpoczęli rozgrywki w dwóch grupach sprawnościowych:

Grupa A
I miejsce – Jastrowie
II miejsce – Nowa Sól
III miejsce – Świebodzin
IV miejsce – Lubsko
Grupa B
I miejsce – Wschowa
II miejsce – Międzyrzecz
III miejsce – Strzelce Kraj.
IV miejsce – Krosno
WYNIKI MECZY GRUPY B
Krosno-Wschowa 2:32
Krosno-Strzelce 5:15
Krosno-Międzyrzecz 0:18
Wschowa-Strzelce 23:1
Wschowa-Międzyrzecz 12:5

Strzelce-Międzyrzecz 8:9

Naszą szkołę reprezentowali: ELŻBIETA BIAŁA, DOMINIKA BIAŁA, PAWEŁ OSTROWSKI, MICHAŁ OSTROWSKI, SEBASTIAN NOWAK, BARTŁOMIEJ KOSTRUBIEC.

GRATULUJEMY UDANEGO STARTU !

  G.Grys