Egzamin gimnazjalny 2013

 

     Corocznie, koniec kwietnia dla uczniów Gimnazjum jest czasem sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności zdobytych na trzecim etapie edukacji . W obecnym roku szkolnym egzamin gimnazjalny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym pisało 10 uczniów. Egzamin przebiegał w ciszy i spokoju, z pełnym zaangażowaniem uczniów, z zachowaniem procedur egzaminacyjnych.

  Joanna Chodorowska